• Wij worden graag gezien als partner bij het realiseren van uw uitdagingen. Wij helpen u met de uitstraling die bij u past.

  Meer weten

 • VM Zorg is de betrokken partner op het gebied van hygiënemaatregelen en -middelen voor de kleinschalige woon-zorginstellingen. 

  Meer weten

 • Het is belangrijk om een goede balans te vormen tussen de bezoekers, de sporters, de beheerders en de Gemeente.

  Meer weten

 • VM Service levert u toegevoegde waarde voor oplossingen op maat, die getoetst zijn in de praktijk.

  Meer weten

Nieuws

woensdag 13 juni 2018

Privacy beleid

Geachte relatie,

VM Service B.V. gaat op een zorgvuldige, veilige manier met uw persoonsgegevens om. Wij hechten veel waarde aan uw Privacy en hebben om deze reden een Privacyverklaring opgesteld.

Deze Privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is van toepassing per 25 mei 2018. In onze Privacyverklaring wordt vermeld:

Wat de doeleinden zijn van het gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens;

Hoe het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;

Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en het doorgeven van deze gegevens aan derden;

Dat wij passende maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen;

Dat wij uw rechten respecteren en ook graag op deze rechten willen wijzen.

 
De volledige Privacyverklaring is te vinden via
Link

Door middel van direct mailing wordt u geïnformeerd over aanbiedingen, acties en algemene informatie met betrekking tot onze producten en dienstverlening. U kunt te allen tijde de toestemming voor het toesturen van deze e-mail intrekken door contact met ons op te nemen.
 
Als u naar aanleiding van deze  e-mail of onze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:


VM Service B.V.

Zernikelaan 10

9351 VA Leek

info@vmservice.nl

Met vriendelijke groet,


VM Service B.V.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.